Lezzita F1

Lezzita F1

Bitki

Sırık domates
Güçlü bitki yapısı
Orta erkenci ve yüksek verimli
Adaptasyon yeteneği yüksek
Homojen salkım yapısı
Soğuk dönemde çiçek ve meyve tutumu yüksek

Meyve

Salkımda ortalama 6-8 meyve
Ortalama merve iriliği 160-180 gr
Mükemmel sertlik ve kalite
İlkbahar geçişi çok iyi
Yeşil omuzsuz, ihracat kalitesinde meyve

Yetiştirme Dönemi

Geç güz ve tek ekim

Hastalık Dayanımları

TYLCV (IR), TSWV (IR), TOMV, V, FOL 1,2, FOR, N

Plant

Strong plant structure
Very early maturity
High Yield Performance
High adaptation ability to grafting with any rootstock

Fruit

6-8 fruits per cluster
Average fruit size 160-180 gr
Very good hardness and quality
Shoulderfree fruits with export quality.

Growing Season / Area

Late autumn and fall season sowing

Disease Resistance

TYLCV (IR), TSWV (IR), TOMV, V, FOL 1,2, FOR, N