Daha İyi Bir Gelecek ve Sürdürülebilir Tohum Üretimi İçin Çalışıyoruz

Sürdürülebilirlik TASACO’nun kurumsal stratejisinin temel bir parçasıdır. Ülkemizin artan nüfusunu sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımı ile ekolojimizin korunmasını birlikte sağlamak için sürdürülebilir tohum üretimi ve pazarlanması hedefleri TASACO’ nun vazgeçilmez ilkelerindendir.

Bu hedefler doğrultusunda, en büyük paydaşı olan çiftçilerin verimli ve kaliteli tohuma daha az kaynakla erişmeleri için sahip olduğu deneyim ve bilgiyi sözleşmeli üretim yaptığı müşterilerine sunmaktadır.

1. Sürdürülebilirlik Politikamız

2015 yılında Birleşmiş Milletler günümüzden geleceğe sürdürülebilir kalkınma için 2030 yılına kadar Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve İklim değişikliğini düzeltme konusunda oluşturduğu 3 önemli amaç ve 17 küresel hedefin farkındayız. Tüm üye devletler tarafından kabul gören bu belge insanlar ve dünyamıza sürdürülebilir uygulamalar için bir anahtar niteliğindedir. Tarım sektöründe sürdürülebilir çözümler için pazar lideri olarak bu 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 3 tanesine katkıda bulunmakta kararlıyız.  Bunlar: Açlığa Son, Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşamdır.

2. Sürdürülebilirlik Ve Tasaco

1996 yılında kurulan TASACO, cipslik mısır üretimi ile ilk tarımsal faaliyetine başlamış, tohumculuk sektöründe milli amacın gereksinimlerini yerine getirerek, başta Türk çiftçisi ve sanayicisi olmak üzere dünyadaki tohumculuk sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir öncülüğünü devam ettiren, güvenilir, çevreye ve insana duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız, şirketimiz için temel bir çalışma ilkesidir.  Kaliteli tohum, benzersiz agronomik uzmanlığımızın ve odaklanmış dijital yeteneklerimizin birleşimi farklı müşteri katmanlarımızın (profil) iş hedeflerine ulaşmasını sağlarken daha az kaynak kullanmak ve dünyamızı korumaya yardımcı olmaktır.

Bu tanımla, çiftçilerin ve tarıma dayalı endüstrinin verimliliklerini (prodaktivite) ve karlılıklarını artırmalarına yardımcı olarak, daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir küresel gıda tedarikine katkıda bulunarak tüm paydaşlarımız için değer yaratıyoruz.

3. Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Sürdürülebilirlik çalışmamızı altı temel alanda yapılandırıyoruz: Bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunma taahhüdümüzü yansıtmakta ve bir şirket olarak büyüme stratejimizin temelini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Hedefler Göstergesi

3.1. Sürdürülebilir Tohum Üretimi

Daha sürdürülebilir bir tohum üretimi için TASACO kendi Ar-Ge merkezini hayata geçirmiş böylece yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak amacı ile kendi tescil edeceği çeşitlerle ıslahçı hakkı ve elit tohuma ödenen yüksek maliyetleri minimuma indirmiştir.

Ülkemizdeki bölgelerin farklı yüksekliklere sahip olması, yağış dağılımları ile miktarının değişiklik göstermesi ve denize kıyısı olması gibi durumlardan dolayı stratejik bir ürün olan buğday geniş bir coğrafyada yetiştirilmektedir. Bu yetiştirme alanlarının genişliği göz önüne alınarak Tasaco, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde “sözleşmeli çiftçilik sistemi” ile sertifikalı buğday üretimi yapmak için bu bölgelerde tohum üretim tesisleri kurmuştur. Böylece yerinde sertifikalı tohum üretimi yapılarak hem üretim maliyetleri düşürülmekte hem de ulaşım ve pazarlama ağında daha az akaryakıt tüketilerek karbon ayak izinin azaltılmasına katkı yapmaya devam ediyoruz.

Üretilen ve işlenerek hazırlanan tohumlarımızın sertifikalandırma maliyetlerini minimuma düşürmek, müşteriye güven aşılamak, daha temiz ve sağlıklı tohum üretmek, sonuç doğrulama ve izlenebilirlik kabiliyetini sürdürülebilir hale getirmeye ek olarak sertifikalı tohumun ekimden önce çiftçilerle buluşturmak amacı ile Tasaco kendi “Sertifikasyon Laboratuvarını” da kurmuştur.

Sözleşmeli tohum üretiminin her aşamasında sürdürülebilirlik şirket politikası olarak her zaman göz önünde tutulmaktadır. Bu amaçla her bölgede tohum üretiminde uzmanlaşmış teknik personel; toprak hazırlığından ekime, yabancı ot mücadelesinden sulama ve hasada kadar sözleşmeli çiftçilere eğitimler vermekte ve tarla kontrollerini yapmaktadırlar. Özellikle kimyasal gübre ve tarım ilaçları (pestisit) kullanımında toprak ve su kaynaklarına en az zarar verecek şekilde doz ve zaman uygulamalarında danışmanlık yapmakta ve böylece sağlıklı toprak anlayışı ile gelecek için sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.

Üretilen sertifikalı tohumun bir an önce hedef kitlelere (çiftçilere) ulaştırılması için bölgesel düzeyde Uzman Satış-Pazarlama personeli Tasaco ailesine dahil edilerek etkin bir Satış-Pazarlama sinerjisi oluşturmuştur. Oluşturduğumuz bu sinerji ile birlikte sertifikalı tohumun hedef kitleye tanıtımı ve sunum süreçlerini etkinleştiriyoruz.

Çiftçilerin kaliteli ve verimli tohum için daha az kaynakla daha fazlasını yapmalarına yardımcı olacak çözümler, deneyimler ve bilgiler sağlıyoruz.

3.2. Çalışan Sağlığı, Güvenliği Ve Refahı

Çalışanlarımızı, artan zorluklara hazırlıklı olmalarını ve şirketin gelişimini şekillendirmeye aktif olarak katkıda bulunmalarını sağlamak amacı ile hedefe yönelik eğitimler veriyoruz. Personelin sürekliliği için, işveren olarak geniş kapsamlı personel planlamasıyla sağlıyoruz. Sağlık hizmetleri ve eğlence etkinlikleri için çok çeşitli bir program sunuyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

TASACO, işyerlerinde hedeflenen koruyucu önlemler ve çalışma koşullarımızın ve organizasyonumuzun sürekli iyileştirilmesi yoluyla çalışanlarımızın ve iş yerimizin güvenliğini sağlıyoruz. Önleyici bakım ve tüm normatif standartlara uygunluk sayesinde üretim tesislerimizdeki makine ve ekipmanların çalışanlarımıza veya çevreye hiçbir tehlike oluşturmadığını garanti ediyoruz.

3.3. Kişisel Verilerin Korunması

TASACO, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması konusunda gereken önem ve hassasiyeti göstermektedir. Ürün ve hizmetlerden faydalanan tüm şahıslara ait her türlü kişisel veri, 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” kanununa uygun olarak muhafaza edilmektedir.

TASACO, kişisel verilerin güvenliğinin mevzuatlara ve uluslararası hukuka uygun olarak korunması için gereken teknik ve idari önlemleri almaktadır.

4. Çevremiz

Dünyanın en güncel sorunlarından biri haline gelen küresel ısınma, başlıca atmosfere salınan gazların sera etkisi sonucunda oluşmaktadır. Söz konusu bu gazların salınım etkisinin bireylerin elinde olduğu sonucuna varılması ile iklim değişikliği ve küresel ısınmayı engellemeye yönelik faaliyetler ortaya çıkmıştır. Küresel iklim değişikliğine karşı en etkili çözümün ise bireysel bilinçlenme ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi olduğu bilinmelidir. Nitekim bireylerde tüketim alışkanlıklarının değişmesi, ulaşım, ısınma vb. tüm faaliyetlerle üretilen ve tüketilen ürünlerin sonucunda ortaya çıkan karbon ayak izinin azalmasına hatta yaşam döngüsünün değişmesine neden olmaktadır.

TASACO olarak, faaliyetlerimizde ekosistemi korumaya, çevreye olumsuz etkimizi en aza indirmeye ve faaliyetlerimiz sonucunda doğa tahribatını önlemeye kararlıyız.

Sürdürülebilir Toprak Yönetimi

İster bir sonraki ürününüz için tohum seçiyor olun, ister tarlalarınızı hasat etmeyi yeni bitirmiş olun, sürdürülebilir toprak yönetimi stratejilerini planlamak her zaman akılda tutulmalıdır.

Bitki yetiştirme süresince topraklar besin maddelerini ve organik maddeleri tüketir. Toprağa besin maddeleri ilave edilmez ise bu yetiştirici için verimde bir düşüşe yol açacaktır.

Yüksek organik madde içeriğine, dengeli bir yapıya ve yüksek besin içeriğine sahip olan sağlıklı toprak, bitkiler için mükemmel bir ortam sağlar. Bitkilerin besin gereksinimlerinin çoğu zaten topraktan sağlanacağından, bir yetiştiricinin kullanması gereken girdi miktarını azaltabilir. Toprakta artan besin içeriği, bitkilerin daha güçlü kökler geliştirmesine ve doğal olarak çevresel stres faktörlerine karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olur.

Tasaco olarak, toprak sağlığını sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına yardımcı olacak ve gelecek yıllarda sürdürülebilir iyileştirmelere yol açacak bilgileri sözleşmeli çiftçilerimizle paylaşıyoruz.

a) Toprağın Organik Maddesini Artırmak

Tüm hayvanlar (solucanlar ve böcekler) ve toprakta var olan milyonlarca mikroorganizma (faydalı nematodlar, mantarlar ve mikorizalar) ile sağlıklı toprak hayat doludur. Bu canlıların her biri, buğday anızı gibi ürün kalıntılarını parçalama ve toprakta organik maddeye dönüştürme süreci olan besin döngüsünde rol oynar. Parçalanma süreci tamamlandığında, besinler daha sonra bitkiler tarafından kullanılabilir hale gelir. Böylece bitkiler daha az kimyasal gübre kullanımına ihtiyaç duyacaklardır. Buna ek olarak yeşil gübreleme ve iyi yanmış (fermente) hayvan gübresi kullanımının artırılmasını dolayısıyla da daha az kimyasal gübre kullanımını tavsiye ediyoruz.

b) Toprak İşlemeyi En Aza İndirmek

Tohumların ekilebilmesi, bitkilerin yetişebilmesi için farklı toprak işleme aletleri ile toprağın uygun duruma getirilmesi toprak işleme olarak tanımlanabilir.

Azaltılmış toprak işleme ve toprak işlemesiz tarım (notill) uygulamaları, toprak erozyonunun azaltılmasına ve kıraç arazilerde ürünlerin su tutma kapasitesinin artmasına yardımcı olur. Bu uygulama aynı zamanda yakıt kullanımını azaltır ve toprakta karbon tutulmasını da artırır.

Her şeyden önce, toprağı çoğunlukla bozulmadan bırakarak ve hasat sonu anızı (ürün kalıntısını) işlemeden toprak yüzeyinde bırakmak işlemesiz tarım yoluyla toprak erozyonu neredeyse ortadan kaldırılır.

Ayrıca, toprak sık sık işlenmediğinden, toprak işlemesiz tarım, toprak içinde ve çevresinde biyolojik çeşitliliği destekler. Ekin kökleriyle ortak (yani hem bitkiye hem de mantara yarar sağlayan) ilişkiler kuran mikorizalar, mantarlar ve toprağın su tutma oranını artıran solucanlar gibi organizmaların, toprak işlemesiz tarım yoluyla gelişmesine izin verilir.

Çiftçi ayrıca, özellikle işgücünün azaltılması yoluyla, toprak işlemesiz tarımın benimsenmesinden önemli ölçüde yararlanır. Geleneksel toprak işleme uygulamaları tohumları ekmek için bazen bir pullukla tarla 3-4 defa alt üst edilirken, azaltılmış toprak işlemede 1-2 kez, toprak işlemesiz tarımda ise hiç sürüm yapılmamaktadır.

Sürdürülebilirliği ve verimi artırmak için toprak işlemenin en aza indirilmesi veya kaldırılmasını konusunda çiftçilerimize bilgiler veriyoruz.

c) Toprak Yüzeyini Anızla Örtülü Tutmak

Örtücü bitkilerin (cover crop) kullanımı özellikle gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaşmaktadır. Çünkü örtücü bitkilerin kullanımları toprağın azot ve organik maddesini artırdığından yetiştiricilere toprak yapısını iyileştirmeleri için başka bir fırsat sunmakla kalmaz aynı zamanda toprak erozyonu olasılığını da önemli ölçüde azaltır.

Tarlalar hasattan sonra ve kış boyunca açık tutulduğunda rüzgâr ve yağmurdan kaynaklanan erozyona karşı hassas hale gelirler ve bu da yetiştiriciyi yazlık ürünleri için sağlıklı bir temel oluşturmada bir adım geride bırakır.

Azaltılmış veya toprak işlemesiz tarımda mahsul artıklarının kullanılması da yüzey akışını azaltması ve dolayısıyla toprak tarafından daha fazla su tutulmasını büyük ölçüde artırır. Bu sayede tarım ilaçları ve gübreleriyle kirlenmiş yüzey sularının daha az akarsulara karışmasına yol açar. Su kaynaklarımızı tarım ilaçları (pestisit) ve nitrat (azot) kirliliğine karşı korumak için bu yöntemi bütün çiftçilerimize tavsiye ediyoruz.

d) Ekim Nöbeti

Farklı bitki türleri tarafından kullanılan besinlerin türü ve miktarı, hangi ürün yetiştirildiğine bağlı olarak değişecektir. Farklı bitki türleri sonraki ürünler tarafından kullanılabilecek farklı besinlerin mevcudiyetini de artıracaktır. Ekim nöbeti ayrıca toprak erozyonunun önlenmesinde de rol oynar. Tarlanın üzeri örtülü kalmakla kalmaz, aynı zamanda her ürünün kökleri farklı uzunluklarda büyüdükçe, mevsimler boyunca farklı derinliklerde toprağa tutunarak şiddetli yağmurlara ve rüzgarlara karşı yüzeydeki toprak parçacıklarını korur.

Ayrıca, bu köklerin çürümesiyle toprağın organik maddesinin artırılmasına katkı sağlar. Bunlara ek olarak farklı bitki türlerinin arka arkaya yetiştirilmesi hastalık, zararlı ve yabancı ot popülasyonlarının tarım ilacı kullanılmadan azalmasına yardımcı olur.

Özellikle baklagillerin ekim nöbetinde yer alması sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. Baklagillerin toprağa bıraktıkları azot nedeni ile kimyasal azotlu gübre kullanımında önemli bir azalış olmaktadır. Bu nedenlerle çiftçilerimize daha sürdürülebilir tohum üretimi için baklagillerin içinde olduğu ekim nöbetlerini öneriyoruz.

Su Yönetimi:

Üretim tesislerimizde tohum üretimi ve Ar-Ge çalışmalarımızda su tüketimini azaltmak ve sulama suyunu sürdürülebilir biçimde kullanmak amacı ile salma (vahşi) sulama yerine yağmurlama ve damlama sulama sistemleri kullanılmaktadır.

Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda için sözleşmeli mısır üretimi yapan çiftçilerimizin sulama sularının mikrobiyolojik kalite seviyelerinin belirlenmesi amacı ile analizleri yaptırılarak kabul edilebilir değerler altında tutulması sağlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği gıdalarda ağır metal oranlarının kabul edilebilir sınırlar altında tutmak amacı ile sağlıklı ve sürdürülebilir cipslik mısır üretimi için sözleşmeli üretim yaptığımız gıda hammaddeleri sıkı takip süreçleri sonunda kabul edilebilir değerlerin altında tutuyoruz.

CO2 Emisyonları Yönetimi:

Şirket olarak karbon ayak izimizi azaltmak amacı ile tohum hazırlama tesislerimizde ve çalışma ofislerimizde fosil yakıt yerine elektrik enerjisini kullanıyoruz. Bu sayede CO2 emisyonu azaltarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlıyoruz.

Katı Atık Yönetimi:

Üretim tesislerimizde, tohum üretimi aşamasında ortaya çıkan toz, toprak, yabancı ot tohumları ve organik atıklar vb. biriktirilerek belediyelerin belirlediği yerlerde imha ediyoruz.

Organik olmayan; tohum ilaçlamada kullanılan kimyasallar ile Ar-Ge çalışmalarında kullanılan kimyasal atıklar ise çevreye en az zarar vermek amacı ile kontrollü bir şekilde kapalı ortamlarda biriktirilmekte ve yine belediyelerin belirledikleri yerlere ulaştırarak imha edilmelerini sağlıyoruz.

5. Ortaklarımız

Tarım topraklarının ve sulama suyunun sürdürülebilir kullanımı bilincine sahip, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) olan orta ve büyük ölçekli çiftçilere öncelik verilerek ülkemizin farklı bölgelerinde sözleşmeli tohum üretimi yapılmaktadır.

Çiftçilerimizin; verimliliklerini, tarımsal yönetişimlerini, karlılıklarını ve yaşam kalitelerini artırmak amacı ile çiftliklerine bütünsel bir bakış açısıyla bakmaları ve doğayla uyumlu üretim yöntemlerini kullanan entegre bir yönetim planı amaçlanmaktadır. Böylece çiftçiler hem gelirlerini dolayısıyla da çiftlik kaynaklarının daha verimli kullanmış olurlar. Bu bağlamda sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizin çiftlikleri düzenli bir şekilde gözlenmekte eksik olan tarafları sürdürülebilir şekilde entegre edilmesine katkıda bulunuyoruz.

6. Geleceğimiz

Doğal kaynakların sonsuz ve sınırsız olmadığı bilinciyle, gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyoruz. Şirketimizdeki tüm yönetici ve çalışanlarımız tarafından desteklenen sürdürülebilirlik taahhüdümüzle, sosyal sorumluluğumuzu üstlenmek ve gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için etkilediğimiz çevrenin korunmasında üzerimize düşeni yapma anlayışı ile çalışıyoruz. Bu anlayış; insan odaklı, ekonomik ve ekolojik olarak yapılabilir ve toplumsal olarak kabul edilebilir sürdürülebilir bir sistemi temel almaktadır. TASACO ailesi olarak Ar-Ge den başlayarak, sertifikalı tohum üretiminin sonuna kadar tüm çalışma takımlarında, şirket kültürü ve insan kaynaklarının tüm olanaklarını bu doğrultuda gerçek anlamda sürdürülebilir üretim için seferber etmekteyiz.

Sürdürülebilirlik