Kadife F1

Kadife F1

Bitki

Kemer tipi patlıcan
Bitki yapısı güçlü
Çok erkenci
Uzun hasat periyodu
Yüksek verimli
Sıcak şartlarda adaptasyon kabiliyeti yüksek

Meyve

22-24 cm meyve uzunluğu
Koyu siyah ve parlak meyve
İhracata uygun sıkı meyve dokusu

Yetiştirme Dönemi

Alçak tünel ve Açık tarla

Plant

Strong plant structure
Very early variety
Long harvest period
High yield performance
High efficiency
High adaptation ability to hot weather conditions

Fruit

Fruit length 22-24 cm
Dark black and shiny fruit
Suitable for export, tight fruit structure

Growing Season / Area

Low tunnel and open field