Artun F1

Artun F1

Bitki

Partenokarpik ve tamamı dişi çiçekli
Yarı multi hıyar çeşidi
Çok güçlü bitki yapısı
Boğumlar kısa ve yapraklar orta iri
Sıcak performansı yüksek
Yüksek koltuk verimi
Uzun ve sürekli hasad periyodu
Kör koltuk özelliğine sahip
Külleme (PM) e mildiyö (DM) tolerant

Meyve

17-19 cm meyve uzunluğu
Koyu parlak yeşil ve hafif damarlı meyve
Sıkı meyve dokusu
İhracat kalitesinde yüksek verim

Yetiştirme Dönemi

Erken Sonbahar, Geç İlkbahar

Plant

Prtenocarpic and completely female flowering
Semi- Multi cucumber type
Very strong plant structure
Short internode with medium sized leaves
Highly heat resistant
High shoulder production
Long and continually harvesting period
Tolerant to Powdery Mildew (PM) and Downy Mildew (DM)

Fruit

Fruit length 17-19 cm
Dark bright green with slight ribs
Tighten/firm fruit structure
High yield performance with export quality

Growing Season / Area

Early autumn, late spring.