Forty F1

Forty F1

Bitki

Kokteyl domates çeşidi
Çok güçlü bitki yapısı
Erkenci ve yüksek verimli
Adaptasyon yeteneği yüksek
Homojen salkım yapısı
Soğuk dönemde çiçek ve meyve tutumu çok yüksek

Meyve

Salkımda ortalama 8-14 meyve
Ortalama merve iriliği 40-45 gr
Mükemmel sertlik, renk ve kalite
Tat ve aroma çok iyi

Yetiştirme Dönemi

Tek sezon

Hastalık Dayanımları

TYLCV (IR), ToMV, V, Fol 1,2, For (IR), N

 

 

Plant

Cocktail tomato variety
Very good plant structure
Early type, high yield performance
High adaptability
Homogenous clustering
Flower and fruit setting are poth perfect in cold conditions

Fruit

8-14 fruits per cluster
Average fruit size 40-45 gr
Perfect hardness, colour and quality
Very good taste and aroma

Growing Season / Area

Fall field

Disease Resistance

TYLCV (IR), ToMV, V, Fol 1,2, For (IR), N